Learn to use Gapminder in the classroom (in Swedish)

Are you a teacher? Do you live in Sweden? We now offer a course on how to use Gapminder materials in the classroom. The course will be in Swedish, takes place in Stockholm on 15-16 of June and the prize is 2800 SEK + sales tax. If more than one teacher come from the same school, we give a 15% discount on the prize.

If you are a teacher who don’t speak Swedish, or for other reasons cannot participate, we are still interested to hear your suggestions for how we can improve the online resources for teachers on the website. You can contact Klara Johansson if you have some valuable suggestions.

Är du lärare på högstadium, gymnasium eller vuxenutbildning? Vill du lära dig hur man kan använda Gapminder i undervisningen?

Tillsammans med KI Education erbjuder vi den 15-16 juni i Stockholm en tvådagars fortbildning i att använda och undervisa med Gapminder-material.

Målsättning är att deltagarna ska få den kunskap och det praktiska datorkunnande som behövs för att undervisa om global hälsa, miljö, utveckling och andra frågor med hjälp av animerad statistik och annat material från Gapminder.

Kursavgiften är 2 800 :- plus moms.

Obs! Om en skola anmäler mer än en lärare, ges 15% rabatt på kursavgiften.

Läs mer om utbildningen här.

Anmäl dig på KI Educations hemsida här.

</p>